Privacybeleid

 1. Ons privacybeleid

Wanneer u iets bestelt van onze webshop hebben wij enkele gegevens van u nodig zodat we deze bestelling kunnen verwerken en bezorgen. Wij hechten veel belang aan uw gegevens en dragen er zorg voor. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we deze nodig hebben leggen we u hieronder uit.

Ons privacybeleid kan doorheen de tijd wat veranderen, daarom raden we u aan regelmatig een kijkje te komen nemen. Zo bent u altijd op de hoogte over wat er nu net met uw gegevens gebeurt.

 

 1. Wie staat er in voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Ulla bv

Veldstraat 60

B-9080 Lochristi

 

 1. Wanneer is dit privacybeleid op u van toepassing?

Dit privacybeleid zal op u van toepassing zijn wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze webshop.

 

 1. Maar wat zijn nu net persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over u, als individu. Hieronder valt bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, enz.

 

 1. Op basis van welke juridische gronden mogen wij uw gegevens gebruiken?

Aangezien u met Ulla bv een contract hebt gesloten zullen wij enkele gegevens van u nodig hebben. Ulla bv zal dan ook op basis van de volgende juridische gronden gebruik maken van uw gegevens voor:

 • Bestellingen
 • Levering
 • Retour en reparatie
 • Inruil
 • Contact met onze klantenservice

Ulla bv houdt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken met als doel u nog een betere ervaring te geven bij het gebruik van onze webshop. Uw recht op privacy verliezen we daarbij niet uit het oog. Dit geldt voor:

 • Beoordelingen van producten
 • Klantentevredenheidsonderzoek
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Acties
 • Persoonlijk advies
 • Account
 • Social media
 • ….

 Ulla bv kan eveneens verplicht worden door de wet om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden van fraude bestaat.

 

 1. Wie heeft er toegang tot uw persoonlijke gegevens?

De door u aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens worden enkel gedeeld met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening. Het betreft dan volgende partijen: de bezorgdiensten, de betaalpartners, leveranciers of reparateurs alsook IT-dienstverleners. Het kan dus zijn dat u van ons een berichtje in uw mailbox vindt met enkele interessante kortingen of op maat gemaakte aanbiedingen.

U hoeft geen schrik te hebben van een overrompeling aan mailtjes van andere partijen, Ulla bv zal uw gegevens enkel doorgeven aan de partijen die samenwerken met Ulla bv om u een zo goed mogelijke dienstverlening aan te bieden.

De door u aan ons toevertrouwde gegevens worden veilig opgeslagen op onze servers die voorzien zijn van strenge beveiligingsmaatregelen.

 

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bij ons in bewaring gehouden. Wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben, gaan wij over tot het verwijderen van deze gegevens.

Ulla bv houdt volgende termijnen aan voor het verwijderen van uw gegevens:

 • Opgenomen telefoongesprekken worden verwijdert na 30 dagen, dit tenzij Ulla bv een wettelijke verplichting heeft deze langer te bewaren.
 • Klantenaccounts die niet langer actief zijn worden verwijderd na 7 jaar gerekend vanaf de laatste login.
 • De administratieve informatie zoals uw factuur-, betaal-, en bestelgegevens worden verwijderd na een termijn van 7 jaar.
 • Indien u hebt toegestemd dat we u een nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten mogen toesturen, bewaren we deze toestemming gedurende 5 jaar.
 • Gegevens ter bestrijding van fraude bewaren we voor een onbepaalde periode.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Op ieder ogenblik blijft u baas over uw eigen gegevens. Zodoende kan u Ulla bv altijd per mail of post contacteren om uw gegevens op te vragen, te wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Ulla bv hecht veel belang aan uw gegevens en behandelt deze met het meeste respect en de grootste zorgvuldigheid.

 1. Recht op informatie: U als klant hebt het recht om te weten wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. Daarom hebben wij u via dit privacybeleid trachten uit te leggen wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt en hoe wij ermee omgaan. 
 2. Recht op inzage: U heeft op ieder ogenblik het recht om inzage te vragen in de gegevens waarover wij beschikken die op u van toepassing zijn. Wij proberen aanvragen tot inzage binnen een termijn van 30 dagen te behandelen. U kan uw gegevens ten allen tijde raadplegen wanneer u inlogt op uw account.
 3. Recht op verbetering: U heeft op ieder ogenblik het recht om uw gegevens te laten corrigeren wanneer deze niet langer correct zijn of deze verouderd zijn. U kan uw gegevens ten allen tijde aanpassen of verbeteren wanneer u inlogt op uw account.
 4. Recht om bezwaar te maken: Indien u van mening bent dat we uw gegevens niet correct verwerken hebt u steeds het recht hiertegen bezwaar te maken. Zo kan u op ieder ogenblik kenbaar maken dat u niet langer gepersonaliseerde mails/post wenst te ontvangen. Je kan je uitschrijven via de link voorzien in elke e-mail.
 5. Recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens: U heeft op ieder ogenblik het recht om de gegevens die u aan ons heeft toevertrouwt voor het sluiten van een overeenkomst te ontvangen, zodat u zelf deze gegevens kan bewaren. Hieronder vallen jouw naam-, adres-, en woonplaatsgegevens en uw bestelgeschiedenis.
 6. Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Zodoende zullen wij uw gegevens enkel bewaren en deze niet langer gebruiken.
 7. Recht om account te verwijderen/ recht om vergeten te worden: Wanneer u wenst dat wij niet langer over uw persoonlijke gegevens beschikken, kan u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij zullen dan alle gegevens die op u van toepassing zijn verwijderen, behoudens de gegevens die wij verplicht door de wet mogen en/of dienen te bewaren.
 8. Recht om een klacht in te dienen: Indien u van mening bent dat wij niet op een correcte manier met uw persoonlijke gegevens omspringen hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen. Wanneer u echter een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan lossen wij dit graag met u op. U heeft overigens ook het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde instanties.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over de manier waarop Ulla bv met uw persoonlijke gegevens omgaat kan u steeds contact opnemen met Ulla bv.